פיני חוזז סוכנות לביטוח בע"מ נ' יוסי כהן ואח'

 

בית דין ארצי לעבודה                              25 דצמבר 2005

בר"ע 869/05

בפני:                                         כב' השופט/ת נשיא סטיב אדלר

העותר:                                      1. פיני חוזז סוכנות לביטוח בע"מ

-נגד-

המשיבים:                                   1. יוסי כהן

   2. סער סמילה

   3. איתן בן אבו

                                   

ב"כ העותר:                                1. עו"ד רם דורון

ב"כ המשיבים:                             1. עו"ד שחר ולנר

 

פסילת קלטת ואי מתן משקל ראייתי לתמליל

1. האם יש להתיר הגשת קלטת אשר לא הועברה לידי הצד כשנגד במסגרת הליך גילוי המסמכים?

2. האם יש ליתן משקל ראייתי לתמליל הקלטה אשר הוגש שלא בידי עורכו?

 

 החלטה

1. המבקשת פנתה לבית הדין בבקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 20.11.2005 ומיום 21.11.2005 (השופטת אהובה עציון; עב 8910/01) שלא התיר הגשת קלטת, באמצעות עד, כראיה מטעם המבקשת. כן נקבע, כי לא ינתן משקל ראייתי לתמליל הקלטת בעת מתן פסק הדין.

2. המשיבים הודיעו כי הם מתנגדים למוצע בהחלטת השופטת ליבנה מיום 6.12.2005 והגישו תשובתם לבקשה.

3. לאחר שנתתי דעתי לבקשה ולתשובת המשיבים, אני מחליט שלא להיעתר לה. הבקשה להגשת הקלטת הועלתה במהלך עדותו של אחד מעדי התביעה, לאחר שכפי הנראה לא הועברה לידי המשיבים במסגרת הליך גילוי המסמכים, חרף דרישתם לגילוי ספציפי של הקלטת. יתר על כן, בית הדין האזורי קבע בשתי החלטות שניתנו על ידו כדלקמן: "מובהר בזאת לצדדים כי שום מסמך, קלטת או ראיה מכל סוג שהוא שלא באו בגדר גילוי המסמכים והמצאתם לצד שכנגד - לא יותרו להגשה כראיה או כבסיס לתצהיר או ראיה מטעם הצד שביקש זאת" (החלטה מיום 17.5.2004). במצב דברים זה, איני מוצא מקום לקיים דיון בערעור על החלטתו של בית הדין האזורי שלא להתיר את הגשת הקלטת ולא ליתן משקל ראייתי לתמליל.

4. זאת ועוד, מפרוטוקול הדיון בפני בית הדין האזורי עולה כי תמליל ההקלטה הוגש שלא בידי עורכו וכי העד באמצעותו התבקשה הגשת הקלטת, מר עופר מקרין, לא אישר כי הקלטת תואמת את הרשום בתמליל (הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול בעניין זה, אולם היא טרם הוכרעה). ראו לעניין הכללים הראייתיים להגשת הקלטה ותמליל: ע"פ 869/81 מוחמד שניר נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 169. גם מטעמים אלה, דין הבקשה להידחות.

5.  סוף דבר - הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

 

ניתנה בהעדר הצדדים היום כד' בכסלו התשס"ו (25.12.2005) ותשלח לצדדים.         

                                                סטיב אדלר

                                                             נשיא