התאגדויות, כגון: חברות, עמותות ושותפויות, מהוות חלק בלתי נפרד מהפעילות המסחרית השוטפת.

פעילות מוצלחת במסגרת תאגיד מחייבת הכרה והבנה של דיני התאגידים על גווניהם.

משרדנו מתמחה בליווי שוטף של תאגידים, הכולל: ייסוד התאגיד, עריכת הסכמי מייסדים, תקנונים, מתן חוות דעת, ניהול משאים ומתנים, ליווי עסקאות, כינוס פירוק והבראת חברות.

למשרד ניסיון עשיר בניהול תיקי בתי משפט בהליכי חדלות פרעון, תביעות נגזרות ועושק המיעוט. 

עוה"ד במשרד ניהולו ומנהלים מספר רב של תיקים מורכבים בתחומי התאגידים השונים, בין כמייצגים של התאגיד עצמו, ובין אם של מי מטעם בעלי המניות או השותפים, ובכלל זאת, בטענות של קיפוח המיעוט, תביעות נגזרות, הסדרי נושים וחדלות פרעון.


לכל הפרסומים לכל פסה"ד

תאגידים