דיני הבנקאות מהווים אחד מהאדנים המשמעותיים בליווי כל תהליך עסקי, הן בשלבי ההקמה והצמיחה של העסק, והן במצבי משבר.

הכרת התחום הבנקאי על בוריו, והחקיקה הרלבנטית, ובכלל זאת כללי הבנקאות והחובות המוטלות על הבנקים, הינה תנאי הכרחי לכל התקשרות עם בנק, או לחילופין - ניהול הסכסוך עמו.

במשך שנות עבודתו, ליווה המשרד לקוחות רבים בסכסוכים משפטיים עם בנקים, ובכלל זאת, בתחומי ההתחיבויות החוזיות, משכנתאות ופינוי מדירות, חובת הבנקים כלפי לקוחותיהם במסגרת קבלת אשראים, חובת הגילוי הנאות, וכמובן במסגרת הליכי פירוק והבראה של חברות ופרטיים בהם השתתפו מגוון רב של בנקים בישראל.

למשרד הישגים משמעותיים בתיקי בנקאות מורכבים, כך לדוגמא, בעניין מרטין נ' בנק דיסקונט, זכתה הגב' מרטין שיוצגה על ידי עו"ד ולנר בהכרעה ייחודית של השופטת דר' דרורה פלפל, שביטלה שטר משכנתא על בית מכיוון שהבנק לא גלה לה כי לבעלה יש חובות, הכרעה שאף זכה לחיזוק בערעור הבנק לבית המשפט העליון בקובעו כי הבנק הפר את חובת הגילוי ולכן פטר אותה מחלק מחוב המשכנתא. כל זאת, לאחר שבהליך הזמני בית המשפט העליון עיכב בערכאה שלישית את פנויה מביתה.


לכל המאמרים לכל הפרסומים לכל פסה"ד

בנקאות