המשפט המסחרי הינו ענף הכולל מספר מערכות דינים העוסקות בחברות ומסדירות יישויות משפטיות, הגבלים עסקיים והסדרת הגבלות בשוק המסחר,  וכן ניירות ערך והכללים החלים בתחום.

כחלק מההתפתחות הפרקטיקה המשפטית בתחום במהלך השנים, משרדנו מעניק לקהל לקוחותינו, הבנה וניסיון מעשי לצד הבנה עסקית וידע פיננסי של שוק ההון, הן המקומי והן הבינלאומי. כחלק מהשירותים המשפטיים בתחום, משרדנו עוסק במיזוגים ורכישות בינלאומיות, הסכמי סחר מקומיים ובינלאומיים, עסקאות מימון, רכישת מניות, הסדרים בין בעלי מניות, הנפקות ועוד.

משרדנו מעניק ליווי מקיף בתחום המשפט המסחרי, החל משלב הייעוץ הראשוני, עריכת חוזים והסכמים, הטמעת הוראות הרגולטור ותקדימי פסיקת בתי המשפט, דרך טיפול בחברות חדלות פירעון, כינוס נכסים, הסדרי חוב ושיקום חברות, וכלה ביצירת שיתופי פעולה עסקיים מגוונים בארץ ומחוצה לה.

 

לכל המאמרים לכל הפרסומים לכל פסה"ד

משפט מסחרי